Η φιλοσοφία μας

Τα φροντιστήρια ΑΛΦΑ ιδρύθηκαν το 1988 στη Χαλκίδα και αριθμούν στο χώρο της εκπαίδευσης αρκετές δεκαετίες. Στο ΑΛΦΑ προετοιμάζουμε τους μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις με ένα δοκιμασμένο σύστημα εκπαιδευτικών πρακτικών και επιλογών που περιλαμβάνει:

  • συστηματική καθοδήγηση του μαθητή για μελέτη.
  • υποστήριξη και αποτελεσματική κάλυψη σε τυχόν «κενά» ή απορίες που μπορεί να τους προκύψουν.
  • συνεχείς γραπτές δοκιμασίες, ώστε αυτοί να είναι εξοικειωμένοι με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
  • προσωπική διαχείριση του καθενός χωριστά και δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης των εξετάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του.
  • διαρκή επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες για την ψυχολογική στήριξη του υποψηφίου.
  • αντικειμενική ενημέρωση τους για την πορεία του μαθητή.
  • συνεχή συνεργασία μαζί τους για την επίτευξη του στόχου που το παιδί τους έχει θέσει.

Πρεσβεύουμε ότι η εκπαίδευση δε θα πρέπει να αποτελεί μια διαδικασία που θα περιορίζεται αποκλειστικά στη γνωστική αυτονομία του μαθητή! Για εμάς, ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι φορέας παιδαγωγικότητας, υπευθυνότητας, πειθαρχίας και  αυτογνωσίας  για το μαθητή. Με γνώση, εμπειρία και αποτελεσματική εκπαιδευτική μεθοδολογία καθοδηγούμε τους νέους, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που τους οδηγούν στη σχολή της πρώτης επιλογής τους, τους δίνουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν σπουδές που θα τους εξασφαλίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη. Γνωρίζουμε ότι πρωταγωνιστές στην προσπάθεια αυτή είναι οι μαθητές, όμως αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. Γι’ αυτό είμαστε υπεύθυνα δίπλα τους σε όλα τα στάδια της προσπάθειάς τους!

Δεν αποτελεί άλλωστε σύμπτωση αλλά γεγονός ότι έχουμε συμβάλει καθοριστικά στην εισαγωγή 5000 και πλέον  μαθητών  μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση!

Τα φροντιστήριά μας είναι απολύτως επιτυχημένα στο χώρο της εκπαίδευσης και φιλοδοξούν να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία τους και στο μέλλον! Προτεραιότητά μας θα είναι πάντοτε ο μαθητής!!!