Βάσεις σχολών

 

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2017
(Συνολικά Στατιστικά)
Το  παρακάτω  διάγραμμα  δείχνει  πόσοι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων του 2017 της κατηγορίας 90% Γενικών Λυκείων (ημερήσιων και εσπερινών πέτυχαν στην σχολή της πρώτης τους επιλογής, στην σχολή που δήλωσαν ως δεύτερη επιλογή κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, στην τρίτη, στην τέταρτη, στην πέμπτη, στην έκτη ή στις σχολές που δήλωσαν στις υπόλοιπες επιλογές τους στο μηχανογραφικό.

Ακόμη φαίνονται ο αριθμός των επιτυχόντων (αθροιστικά σε όλες τις σχολές), ο αριθμός των υποψηφίων που δεν εισάγονται σε καμία σχολή και ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων των πανελληνίων. Τα ποσοστά που αναφέρονται στον πίνακα υπολογίστηκαν με βάση τον συνολικό αριθμών των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων του 2017.

basis-2017-Panelinies-2017-Statistika-90-GEL-IMERISIA
Αποτέλεσμα Υποψήφιοι
Αριθμός Ποσοστό
Εισαγωγή στην 1η Επιλογή 10.882 14%
Εισαγωγή στην 2η Επιλογή 6.444 8%
Εισαγωγή στην 3η Επιλογή 5.042 6%
Εισαγωγή στην 4η Επιλογή 4.147 5%
Εισαγωγή στην 5η Επιλογή 3.707 5%
Εισαγωγή στην 6η Επιλογή 3.082 4%
Εισαγωγή σε άλλη επιλογή 27.835 35%
Δεν Εισάγονται 18.699 23%
Σύνολο Επιτυχόντων 61.139  77%
Σύνολο Υποψηφίων 79.838  100%

Κάντε κλικ στις σχολές που εμφανίζονται  για  να  δείτε   περισσότερες πληροφορίες  και  για  να  επισκεφθείτε  τους  ιστοτόπους  των  σχολών . Επίσης  μπορείτε  να  δείτε  και  τις  βάσεις  των  προηγούμενων  ετών.

ΒΑΣΕΙΣ   1ου  ΠΕΔΙΟΥ

Βάσεις (μόρια) 2017 1ο πεδίο

Πρώτοι 2017 1ο πεδίο (μόρια)

Στατιστικά 2017 1ου πεδίου

ΒΑΣΕΙΣ  2ου  ΠΕΔΙΟΥ

Βάσεις (μόρια) 2017 2ο πεδίο

Πρώτοι 2017 2ο πεδίο (μόρια)

Στατιστικά 2017 2ου πεδίου

ΒΑΣΕΙΣ  3ου  ΠΕΔΙΟΥ

Βάσεις (μόρια) 2017 3ο πεδίο

Πρώτοι 2017 3ο πεδίο (μόρια)

Στατιστικά 2017 3ου πεδίου

ΒΑΣΕΙΣ  4ου  ΠΕΔΙΟΥ

Βάσεις (μόρια) 2017 4ο πεδίο

Πρώτοι 2017 4ο πεδίο (μόρια)

Στατιστικά 2017 4ου πεδίου

ΒΑΣΕΙΣ  5ου  ΠΕΔΙΟΥ

Βάσεις (μόρια) 2017 5ο πεδίο

Πρώτοι 2017 5ο πεδίο (μόρια)

Στατιστικά 2017 5ου πεδίου