Οι καθηγητές μας

Καθηγητές έμπειροι στα διδακτικά αντικείμενά τους, με διαρκή ενημέρωση σε σεμινάρια γνωστικού και παιδαγωγικού περιεχομένου, συνεργαζόμενοι με τους συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας ακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών και κάνουν πράξη την τέχνη του δασκάλου καθημερινά:

  • στην παράδοση του μαθήματος
  • στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του κάθε μαθητή χωριστά
  • στην οργάνωση επαναληπτικών παρουσιάσεων των μαθημάτων
  • στη σύνταξη διαγωνισμάτων
  • στη συγγραφή  βιβλίων για όλα τα μαθήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καθηγητές μας έχουν διατελέσει επιτηρητές στη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων και διορθωτές των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά στη συνέχεια, οπότε έχουν γνωρίσει από κοντά τις απαιτήσεις της δύσκολης αυτής διαδικασίας, στην οποία υποβάλλονται στο τέλος του σχολικού έτους οι μαθητές της Γ’ Λυκείου. Έτσι, ,μπορούν να μεταφέρουν το σφυγμό αυτών των εξετάσεων στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, να τους καθοδηγήσουν, να τους νουθετήσουν επί της συγκεκριμένης διαδικασίας, δίχως να ασπάζονται αοριστίες, τακτικές εκφοβισμού ή απομυθοποίησης των πανελλαδικών εξετάσεων.