Μηχανογραφικό

Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου:

Το φροντιστήριό μας, υπεύθυνο και συνεπές στο έργο που παράγει επί τόσες δεκαετίες, βρίσκεται κοντά στο μαθητή και στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Έμπειροι και εξειδικευμένοι στη συμπλήρωσή του καθηγητές ενημερώνουν με λεπτομέρεια και υπευθυνότητα τους γονείς και τους μαθητές τόσο για το πρόγραμμα σπουδών των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες επιθυμούν να εισαχθούν οι τελευταίοι, όσο και για το βαθμό απορρόφησης που θα έχουν επαγγελματικά στο μέλλον.

Οδηγίες  για  το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2017 με το Νέο σύστημα .

το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ 2017 με το Νέο σύστημα .