Βιβλία ΑΛΦΑ

Το  φροντιστήριο   ΑΛΦΑ   είναι  το  πρώτο  φροντιστήριο    στην  Χαλκίδα  και  από  τα  πρώτα  στην  Ελλάδα ,  που  δημιούργησε  ολοκληρωμένα  εκπαιδευτικά  βιβλία – βοηθήματα  για  τους  μαθητές του .

Τα  βιβλία  αυτά  στην  Γ’  λυκείου  φτάνουν  και  κάποια   από  αυτά   ξεπερνούν,  τις   500  σελίδες  ανά  μάθημα  .

Την  συγγραφή  των  βιβλίων  αυτών  έχουν επιμεληθεί προσωπικά οι έμπειροι καθηγητές μας , φροντίζοντας να υπάρχουν διαβαθμισμένης δυσκολίας θέματα, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι διδακτικές ανάγκες. Αλλά και κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής περιόδου, οι μαθητές μας εργάζονται με τη βοήθεια νέων, επαναληπτικών πια, συγγραμμάτων, των οποίων τη μέριμνα  έχουν αναλάβει εκ νέου οι  διδάσκοντες – συγγραφείς  καθηγητές  του φροντιστηρίου.

Οι  εκδόσεις  του  φροντιστηρίου  ανά  τάξη :

Γ ‘  ΛΥΚΕΙΟΥ

Β’  ΛΥΚΕΙΟΥ

Α’  ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ’  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β’  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α’  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ