Βιβλία

Ο όμιλος παρέχει στους μαθητές του καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς όλο το απαραίτητο υλικό βιβλίων και συγγραμμάτων, που είναι απαραίτητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, των οποίων τη συγγραφή έχουν επιμεληθεί προσωπικά οι έμπειροι καθηγητές μας, φροντίζοντας να υπάρχουν διαβαθμισμένης δυσκολίας θέματα, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι διδακτικές ανάγκες. Αλλά και κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής περιόδου, οι μαθητές μας εργάζονται με τη βοήθεια νέων, επαναληπτικών πια, συγγραμμάτων, των οποίων τη μέριμνα  έχουν αναλάβει εκ νέου οι διδάσκοντες του φροντιστηρίου.