Αρχική

Τα φροντιστήρια ΑΛΦΑ ιδρύθηκαν το 1986 στη Χαλκίδα και αριθμούν στο χώρο της εκπαίδευσης τριάντα ένα συναπτά έτη. Έχουν συμβάλει καθοριστικά στην εισαγωγή 5000 και πλέον μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεσβεύουμε ότι η εκπαίδευση δε θα πρέπει να αποτελεί μια διαδικασία που θα περιορίζεται αποκλειστικά στη γνωστική αυτονομία του μαθητή! Για εμάς, ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι φορέας παιδαγωγικότητας, υπευθυνότητας, πειθαρχίας και αυτογνωσίας για το μαθητή. Τα φροντιστήριά μας είναι απολύτως επιτυχημένα στο χώρο της εκπαίδευσης για τρεις και πλέον δεκαετίες και φιλοδοξούν να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία τους και στο μέλλον!

Προτεραιότητά μας θα είναι πάντοτε ο μαθητής!!!

Επικοινωνία

τηλ: 2221077998

email: info@frontalfa.gr

Διεύθυνση: Περικλέους Σταύρου 39, 34100, Χαλκίδα